مختصری درباره ما

شرکت هوای مطبوع خاور در سال 1377 با هدف اجراء پروژه های تأسیسات الکترومکانیکی تأسیس گردید.

با توجه به تجربه بیش از 20 سال مدیر عامل این شرکت و داشتن رزومه ای مناسب، توانست در هدف تعیین شده، موفق عمل نماید.

مـا بـاور داریــم

  • فروش ابتدای راه است نه پایان کار
  •  استفاده ممتد است و سوء استفاده مقطعی
  •  حفظ کردن مشتری به مراتب مشکل تر از پیدا کردن اوست
  •   در فروش کالاهای تخصصی داشتن دانش فنی روز مهمتر از سرمایه است
  •    مشتری کنار ماست نه مقابل ما
  •  حضور ما در بازار به خاطر وجود مشتری است